HOTĂRÂRE nr.1.228 din 7 noiembrie 2002
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații
Textul actului publicat în M.Of. nr. 822/13 noi. 2002

În temeiul art. 107 din Constituție, precum și al art. 8 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile situate în Ansamblul Mărășești din municipiul București, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații.

Art. 2. - După finalizarea lucrărilor de construcții Serviciul Român de Informații va transmite în administrarea Ministerului Apărării Naționale un număr de apartamente corespunzător suprafeței construite desfășurate, finanțată de acest minister până la data predării imobilelor, care vor avea destinația de locuințe de serviciu.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor și apartamentelor transmise potrivit art. 1 și 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv de la recepționarea lucrărilor de investiții.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naționale,
Ioan Mircea Pașcu

p. Directorul Serviciului Român de Informații,
Vasile Iancu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 noiembrie 2002.
Nr. 1.228.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor situate în Ansamblul Mărășești din municipiul București, care se transmit din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Locul      Persoana      Persoana       Numărul
   unde sunt    juridică      juridică     de apartamente   Caracteristicile tehnice 
   situate     de la care     la care      (prevăzute)     ale imobilelor
Nr. imobilele care  se transmit     se transmit 
crt. se transmit   imobilele      imobilele
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Municipiul     Ministerul     Serviciul Român     120  - Suprafața construită = 1.574 m2
  București,     Apărării Naționale de Informații         - Suprafața desfășurată = 12.908 m2
  str. Nerva Traian                          - Cheltuieli efectuate, înregistrate
  nr. 12-18,                               în contabilitate = 599.237 mii lei
  bl. M 38,                              Executat:
  sectorul 3                              Scara 1 - diafragmă + stâlpi pentru parter 100%
                                    Scara 2 - diafragmă + stâlpi pentru parter 50%
                                    Scara 3 - planșeu peste subsol
                                    Scara 4 - planșeu peste parter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Municipiul     Ministerul     Serviciul Român     37  - Suprafața construită = 477,14 m2
  București,     Apărării Naționale de Informații         - Suprafața desfășurată = 5.833,54 m2
  str. Octavian Goga                          - Cheltuieli efectuate,
  nr. 20, bl. M 40,                          înregistrate în contabilitate = 198.050 mii lei
  sectorul 3                              Executat:
                                    - amenajarea terenului
                                    - organizarea de șantier
                                    - săpătură 100%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Municipiul     Ministerul     Serviciul Român     80  - Suprafața construită = 1.154,44 m2
  București,     Apărării Naționale de Informații         - Suprafața desfășurată = 11.854,07 m2
  str. Octavian Goga                          - Cheltuieli efectuate,
  nr. 18, bl. M 41,                          înregistrate în contabilitate = 198.050 mii lei
  sectorul 3                              Executat:
                                    - amenajarea terenului
                                    - organizarea de șantier
                                    - săpătură 100%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Marți, 20 aprilie 2021, 11:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.