CIRCULARĂ nr.42 din 17 noiembrie 2002
pentru modificarea Normei nr. 10/2000 privind deschiderea de către Banca Națională a României a contului tip bancă în faliment
Textul actului publicat în M.Of. nr. 816/11 noi. 2002

Având în vedere dispozițiile art. 20 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 10 din Ordonanța Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești, aprobată și modificată prin Legea nr. 356/2002,
Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Norma nr. 10/2000 privind deschiderea de către Banca Națională a României a contului tip bancă în faliment, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.470 din 27 septembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Pentru intervalul cuprins între data de 24 a lunii curente și data de 23 a lunii următoare, Banca Națională a României bonifică, pentru soldul mediu zilnic al disponibilităților existente în conturile tip bancă în faliment, o dobândă a cărei rată este egală cu rata dobânzii plătite băncilor la rezervele minime obligatorii, cu convenția număr de zile/360.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Plata dobânzilor la disponibilitățile din conturile tip bancă în faliment se va face în prima zi lucrătoare după terminarea perioadei pentru care s-a efectuat calculul.”

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2002, dată la care Banca Națională a României va bonifica dobânda cuvenită pentru perioada 1-23 octombrie 2002, la soldul mediu zilnic al disponibilităților existente în conturile tip bancă în faliment.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

București, 17 noiembrie 2002.
Nr. 42.


Miercuri, 12 august 2020, 18:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.