LEGE nr.558 din 15 octombrie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 767/22 oct. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70 din 13 iunie 2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.428 din 19 iunie 2002, cu următoarea modificare:

- Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: "


ANEXA Nr. 1

Comisia centrală pentru recensământul general agricol

Președinte:		- ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor;
Vicepreședinți: 	- președintele Institutului Național de Statistică;
			- secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice;
			- secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Alimentației
			și Pădurilor;
			- secretar de stat la Ministerul Administrației Publice;
Secretari: 		- secretar general la Ministerul Agriculturii, Alimentației
			și Pădurilor;
			- secretar general la Institutul Național de Statistică;
			- secretar general la Ministerul Administrației Publice;
Membri: 		- secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării;
			- secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale;
			- secretar de stat la Ministerul de Interne;
			- secretar de stat la Ministerul Justiției;
			- secretar de stat la Ministerul Culturii și Cultelor;
			- secretar general la Ministerul Finanțelor Publice;
			- președintele  Oficiului  Național  de  Cadastru,
			Geodezie și Cartografie;
			- secretar general la Academia de Științe Agricole și
			Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești»."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 15 octombrie 2002.
Nr. 558.


Vineri, 24 ianuarie 2020, 18:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.