HOTĂRÂRE nr.1.060 din 25 septembrie 2002
privind trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și transmiterea acestuia, cu titlu gratuit, în proprietatea Societății Naționale "Aeroportul Internațional București-Băneasa" - S.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 714/1 oct. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 5 alin. (2) și ale art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea terenului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea privată a statului și în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a terenului prevăzut la art. 1 din domeniul privat al statului în proprietatea Societății Naționale „Aeroportul Internațional București-Băneasa” - S.A. - care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței -, în vederea completării zonei de siguranță aeronautică, urmând să fie cuprins în capitalul social al acesteia, potrivit legii.

Art. 3. - Amenajările (lăcașurile) pentru tehnica antiaeriană existente pe terenul prevăzut la art. 1 vor fi menținute de Societatea Național㠄Aeroportul Internațional București-Băneasa” - S.A.

Art. 4. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice,
transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

Ministru de interne,
Ioan Rus

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.060.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și care se transmite, cu titlu gratuit, în proprietatea Societății Naționale „Aeroportul Internațional București-Băneasa” - S.A.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul unde      Persoana juridică  Persoana juridică      Caracteristicile
sunt situate     de la care      la care           tehnice ale terenului
terenul și clădirea se transmite terenul se transmite terenul     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comuna Voluntari,  a) Ministerul    Ministerul Lucrărilor    Suprafața terenului = 4.187,17 m2
județul Ilfov      de Interne    Publice, Transporturilor   Nr. de identificare atribuit de
                     și Locuinței         Ministerul Finanțelor Publice - 101.037
           b) Ministerul    Societatea Națională
            Lucrărilor    „Aeroportul
            Publice,     Internațional
            Transporturilor  București - 
            și Locuinței   Băneasa” - S.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Marți, 20 aprilie 2021, 11:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.