HOTĂRÂRE nr.1.039 din 19 septembrie 2002
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 710/30 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Poziția nr. 83 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.328 din 9 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„83. Stațiunea de Cercetare și
   Producție pentru Creșterea    1.455   1.210   245”
   Ovinelor Popăuți, comuna
   Răchiți, județul Botoșani

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 19 septembrie 2002.
Nr. 1.039.


Miercuri, 14 aprilie 2021, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.