HOTĂRÂRE nr.985 din 10 septembrie 2002
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
Textul actului publicat în M.Of. nr. 699/24 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 9 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire și terenul aferent, situat în localitatea Schela Cladovei, componentă a municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 10 septembrie 2002.
Nr. 985.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Nr. de identificare a
                  Persoana    Persoana                   imobilului, atribuit
                  juridică    juridică      Caracteristicile        de Ministerul 
Adresa imobilului care       de la care se  la care se     tehnice          Finanțelor Publice, 
se transmite            transmite    transmite      ale imobilului       conform Hotărârii
                  imobilul    imobilul                        Guvernului
                                                   nr. 1.326/2001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Str. Timișoara nr. 1,       Statul Român - Mun. Drobeta-Turnu Supraf. construită = 393,63 m2   Nr. MFP 
localitatea Schela Cladovei,    Ministerul   Severin       Supraf. desfășurată = 511,10 m2   106.207
municipiul Drobeta-Turnu Severin, de Interne   Consiliul Local al Supraf. terenului = 6.475,00 m2
județul Mehedinți                 Mun. Drobeta-Turnu Număr de construcții = 4
                          Severin,
                          județul Mehedinți
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.