HOTĂRÂRE nr.961 din 9 septembrie 2002
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
Textul actului publicat în M.Of. nr. 686/17 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 9 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului compus din construcții și terenul aferent, situat în satul Cârja, comuna Murgeni, județul Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministrul de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 5 septembrie 2002.
Nr. 961.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                Numărul de identificare
Adresa imobilului Persoana juridică  Persoana juridică                    din inventarul bunurilor
care se transmite de la care se    la care se      Caracteristicile tehnice      care fac parte din
         transmite imobilul transmite imobilul  ale imobilului           domeniul public al
                                                statului
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Satul Cârja,    Ministerul    Județul Vaslui,   1. Clădiri:               Nr. de
comuna Murgeni,  de Interne     în administrarea    - suprafața construită = 346,59 m2  identificare:
județul Vaslui            Consiliului Județean  - anexe: 6              104.574
                   Vaslui        2. Terenul aferent = 3.240 m2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.