HOTĂRÂRE nr.970 din 5 septembrie 2002
privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 671/10 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se atestă apartenența la domeniul public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-96*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 5 septembrie 2002.
Nr. 970.

*) Anexele nr. 1-96 se publică ulterior.


Joi, 02 aprilie 2020, 14:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.