HOTĂRÂRE nr.1.355 din 27 decembrie 2001
privind atestarea domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt
Textul actului publicat în M.Of. nr. 639/29 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se atestă apartenența la domeniul public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-102*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.355.

*) Anexele nr. 1-102 se publică ulterior.


Duminică, 11 aprilie 2021, 09:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.