HOTĂRÂRE nr.369 din 18 aprilie 2002
pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 621/22 aug. 2002

În anexa la Hotărârea Guvernului nr.369/2002 pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.285 din 29 aprilie 2002, se face următoarea rectificare:
- în coloana a 3-a „Suma alocată din împrumut (dolari)”, la pct. 24, în loc de: „2.370.000,00” se va citi: „3.032.000,00”.


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.