HOTĂRÂRE nr.834 din 31 iulie 2002
privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea din Oradea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 609/16 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Oradea, județul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea din Oradea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educației și cercetării,
Radu Damian,
secretar de stat

p. Ministrul apărării naționale,
George Cristian Maior,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 31 iulie 2002.
Nr. 834.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea din Oradea

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul unde este situat Persoana juridică    Persoana juridică 
  imobilul care se    de la care se     la care se transmite          Caracteristicile tehnice 
 transmite transmite     imobilul        imobilul                ale imobilului
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Oradea,   Ministerul Apărării  Ministerul Educației și Cercetării,  Suprafața construită = 2.311,52 m2
str. Armata Română   Naționale       pentru Universitatea din Oradea    Suprafața desfășurată = 2.311,52 m2
nr. 5, județul Bihor                                Suprafața totală a terenului, 
                                          inclusiv construcțiile = 4,3565 ha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Oradea,   Ministerul Apărării  Ministerul Educației și Cercetării,  Suprafața construită = 2.313 m2
str. Armata Română   Naționale       pentru Universitatea din Oradea    Suprafața desfășurată = 5.157 m2
nr. 30, județul Bihor                                Suprafața totală a terenului,
                                          inclusiv construcțiile = 1,2386 ha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imobilul 2.311 din municipiul Oradea, str. Armata Română nr. 5, este înregistrat în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, existent la Ministerul Finanțelor Publice, la nr. de cod 8.29.09 - nr. MFP 106.721.
Imobilul 425 - parțial, din municipiul Oradea, str. Armata Română nr. 30, este înregistrat în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, existent la Ministerul Finanțelor Publice, la nr. de cod 8.29.09 - nr. MFP 106.714.


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.