LEGE nr.394 din 14 iunie 2002
pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
Textul actului publicat în M.Of. nr. 494/10 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se ratifică Acordul referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992, semnat la 19 martie 1998.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare se vor formula următoarele declarații:

1. În conformitate cu prevederile art. 8 paragraful 2 din acord, România declară că, atunci când va acționa în calitate de stat intervenient, va putea pune drept condiție pentru intervenția sa ca persoanele având cetățenia română care sunt predate statului de pavilion în temeiul art. 15 și condamnate pentru o infracțiune pertinentă să aibă posibilitatea de a fi transferate în România, în vederea executării pedepsei aplicate.

2. În conformitate cu prevederile art. 17 paragraful 1 din acord, România desemnează ca autoritate competentă Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

3. În conformitate cu prevederile art. 17 paragraful 2 din acord, România desemnează ca autoritate competentă Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

4. În conformitate cu prevederile art. 19 paragraful 3 din acord, România își rezervă dreptul de a solicita ca toate cererile și celelalte documente sau piese justificative care i se transmit să fie formulate ori traduse în limba română sau în limba engleză.

5. România interpretează prevederile art. 23 și 24 din acord în sensul obligației statului căruia i se transmit date de a le folosi numai pentru scopul pentru care acestea au fost transmise.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 14 iunie 2002.
Nr. 394.


Vineri, 24 ianuarie 2020, 18:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.