LEGE nr.354 din 6 iunie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 424/18 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10 din 7 februarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 18 februarie 2002, cu următoarele modificări:

1. Anexa nr. 1B va avea următorul cuprins:"


ANEXA Nr. 1B

FUNCȚIILE ȘI COEFICIENȚII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din conducerea cultelor religioase
și a unităților de cult recunoscute în România

Valoarea de referință sectorială la nivelul lunii martie 2002 = 1.181.000 lei

__________________________________________________________________________________________
Nr. 	Funcția 					   Numărul maxim     Coeficientul
crt. 							   de posturi*)    de multiplicare
__________________________________________________________________________________________
1. Vicepreședinte uniune, delegat, vicar independent, 		 37 		6,000
vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar
general, consilier patriarhal
2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc,  		 31		 5,200
vicar administrativ eparhial
3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial,   555		 3,600
exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod
__________________________________________________________________________________________

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat
a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat."

2. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"


ANEXA Nr. 2

PERSONALUL CLERICAL
angajat în unitățile care aparțin cultelor religioase recunoscute în România

Valoarea de referință sectorială la nivelul lunii martie 2002 = 1.181.000 lei

________________________________________________________________________________________________________________
Funcția 			 Numărul maxim 			Coeficientul de multiplicare
				 de posturi*)			________________________________________________
		 						 minim 				maxim
________________________________________________________________________________________________________________
Preot, diacon, vestitor, pastor, imam 	13.800
1. Cu studii superioare: 		10.127
- gradul I 				 1.565 			1,755 				2,310
- gradul II				 3.860 			1,470 				1,950
- definitiv 				 2.161 			1,370 				1,855
- debutant 				 2.541 			1,320 				 --
2. Cu studii medii: 			 3.673
- gradul I 				 315 			1,370 				1,855
- gradul II				 772 			1,300 				1,635
- definitiv 				 1.445 			1,290 				1,540
- debutant 				 1.141 			1,290 				 --
_______________________________________________________________________________________________________________

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat
a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 6 iunie 2002.


Nr. 354.


Miercuri, 12 august 2020, 17:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.