LEGE nr.204 din 19 aprilie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
Textul actului publicat în M.Of. nr. 277/24 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.512 din 30 decembrie 1998, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - Alineatul 1 al articolului 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din 12 iulie 1993, se modifică și va avea următorul cuprins:

«Magistrații care în perioada anilor 1945-1952 au fost înlăturați din justiție din motive politice au dreptul la o indemnizație lunară neimpozabilă de 1.000.000 lei. Cuantumul indemnizației se actualizează anual, în funcție de rata inflației, prin hotărâre a Guvernului.»"

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

București, 19 aprilie 2002.
Nr. 204.


Vineri, 07 august 2020, 19:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.