LEGE nr.163 din 10 aprilie 2002
pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
Textul actului publicat în M.Of. nr. 252/15 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Litera a) din alineatul (1) al articolului 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.321 din 6 iulie 1999, se modifică și va avea următorul cuprins:

"a) eliberarea certificatelor care atestă un fapt sau o situație decurgând din raporturi de muncă, eliberarea, în condițiile legii a certificatelor destinate obținerii unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pentru veteranii de război și pentru persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, eliberarea certificatelor destinate obținerii unor drepturi privind asistența socială, asigurările sociale și protecția socială, unicatele certificatelor eliberate de instituțiile de învățământ, certificatele eliberate pentru a servi în armată, școli, grădinițe, creșe și în alte asemenea instituții;"

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 10 aprilie 2002.
Nr. 163.


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.