LEGE nr.63 din 16 ianuarie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 73/31 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.35 din 18 aprilie 2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.165 din 19 aprilie 2000, cu următoarele modificări:

1. Articolul I partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. I. - Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.150 din 15 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"

2. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

"1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie prin aplicarea unei cote unice egale cu echivalentul în lei a 110 euro/tonă la motorină și 125 euro/tonă la benzină, sumă stabilită în raport de cursul oficial al Băncii Naționale a României, valabil pentru ultima zi a lunii anterioare lunii de calcul al sumei respective, asupra:
a) cantităților de carburanți auto livrați la intern de către producători, precum și asupra cantităților de carburanți auto consumați de aceștia pentru alimentarea autovehiculelor proprii;
b) cantităților de carburanți auto importați. Aplicarea cotei unice prevăzute la alin. 1 se va reflecta în nivelul prețurilor cu ridicata și al celor cu amănuntul, fără să intre în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.”"

3. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Obligația calculării și vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 revine producătorilor din țară sau importatorilor de carburanți auto, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate și de deținătorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitățile vamale acordate.
Suma datorată se stabilește:
a) la data livrării de către producători;
b) la data efectuării formalităților de vămuire pentru produsele din import.”"

4. Articolele II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI și XII se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 ianuarie 2002.
Nr. 63.


Marți, 14 iulie 2020, 18:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.