LEGE nr.29 din 12 martie 1997
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine
Textul actului publicat în M.Of. nr. 49/21 mar. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.24 din 26 iulie 1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine, emisă în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.175 din 5 august 1996, cu modificarea tabelului din anexă, care va avea următorul cuprins:"


ANEXĂ

NORME DE VENIT
stabilite în funcție de numărul de persoane care lucrează în cadrul reprezentanței

___________________________________________________________________
Tipul de reprezentanță		 Venitul anual impozabil
					- lei -
___________________________________________________________________ A (1-2 persoane) 19.750.000 B (3-5 persoane) 61.050.000 C (6-8 persoane) 119.550.000 D (peste 8 persoane) 242.800.000" ___________________________________________________________________

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

P. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 12 martie 1997.
Nr. 29.


Duminică, 28 noiembrie 2021, 20:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.