LEGE nr.793 din 29 decembrie 2001
privind retragerea României din Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978
Textul actului publicat în M.Of. nr. 21/16 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - România se retrage din Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978 și ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr.70/1979.

Art. 2. - În acest scop România va notifica depozitarului intenția sa de a se retrage din Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic la 31 decembrie 2001, cu respectarea condițiilor procedurale privind retragerea din convenție a statelor părți prevăzute în art. XXIV din acest document.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 793.


Joi, 22 octombrie 2020, 03:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.