LEGE nr.788 din 29 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 21/16 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.49 din 19 august 1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, emisă în temeiul art. 1 lit. H pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.401 din 24 august 1999, cu următoarea modificare:

- La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF). În această calitate, este împuternicit să participe la adunările generale OTIF și să accepte modificările Regulamentului privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID)."

Art. II. - În tot cuprinsul ordonanței, denumirea Ministerul Transporturilor se înlocuiește cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, iar sintagma ordin al ministrului transporturilor, cu sintagma ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 788.


Marți, 20 octombrie 2020, 23:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.