LEGE nr.785 din 29 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franța
Textul actului publicat în M.Of. nr. 21/16 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71 din 9 iunie 2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.269 din 15 iunie 2000, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Se autorizează Ministerul Culturii și Cultelor ca, în numele statului român, să doneze Muzeului “Memorial pour la Paix” din Caen, Franța, bunurile prevăzute la art. 1, aflate în administrarea Muzeului Național de Istorie a României, respectiv a Oficiului Național pentru Documentare și Expoziții de Artă."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Cheltuielile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2 vor fi suportate din bugetul alocat Ministerului Culturii și Cultelor."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 785.


Joi, 22 octombrie 2020, 03:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.