LEGE nr.684 din 28 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2000 privind selectarea și plata specialiștilor care prestează servicii de consultanță necesare pentru realizarea programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană, precum și a programelor pentru continuarea acestora
Textul actului publicat în M.Of. nr. 784/11 dec. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10 din 29 februarie 2000 privind selectarea și plata speciali.tilor care prestează servicii de consultanță necesare pentru realizarea programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană, precum și a programelor pentru continuarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.93 din 1 martie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"Ordonanță de urgență a Guvernului privind selectarea și plata speciali.tilor care prestează servicii de consultanță necesare pentru realizarea programelor și/sau a proiectelor finanțate integral sau parțial din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum și a programelor pentru continuarea acestora"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Pentru contractarea serviciilor de consultanță necesare pentru realizarea programelor și/sau a proiectelor finanțate integral sau parțial din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum și a programelor pentru continuarea acestora pot fi selecționați specialiști români sau străini, în conformitate cu prevederile finanțatorului extern, denumiți în cele ce urmează consultanți."

3. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

"Art. 11. - La desfășurarea activităților de consultanță prevăzute la art. 1 pot participa specialiști care, prin pregătirea și experiența lor profesională, dovedesc că îndeplinesc condițiile de selecție stabilite prin procedurile finanțatorului extern pentru angajare de consultanți."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10/2000 privind selectarea și plata speciali.tilor care prestează servicii de consultanță necesare pentru realizarea programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană, precum și a programelor pentru continuarea acestora se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN T.R.CIL.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 28 noiembrie 2001.
Nr. 684.


Vineri, 07 august 2020, 19:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.