ORDIN nr.30 din 6 noiembrie 2001
pentru aprobarea tarifelor medii de achiziție a energiei electrice și a tarifului pentru activitatea de administrare a pieței angro
Textul actului publicat în M.Of. nr. 748/23 noi. 2001

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 și al art. 9 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum și al art. 41 alin. (1) și (2) și al art. 70 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1998 privind energia electrică și termică, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele medii anuale de achiziție a energiei electrice de către Societatea Comercială "Electrica" - S.A. de la Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. și Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A., precum și tariful pentru activitatea de administrare a pieței angro de către Societatea Comercială "Opcom" - S.A., cuprinse în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Durata de aplicabilitate a tarifelor este indicată în anexele care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. și Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. vor aplica tarifele aprobate în cadrul contractelor de portofoliu încheiate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.25/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.673 din 25 octombrie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2001.

Art. 5. - Departamentul tarife, reglementări comerciale și protecția consumatorului din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și agenții economici nominalizați în anexe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu

București, 6 noiembrie 2001.
Nr. 30.


ANEXA Nr. 1

TARIFE MEDII ANUALE
de achiziție a energiei electrice de la producători și tariful pentru activitatea
de administrare a pieței angro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        Tarife medii (lei/MWh)
                                       -----------------------
   Activitatea            Agentul economic            Perioada de aplicare:
                                        1 - 31 decembrie 2001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea energiei electrice  Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.    1.064.093
                 Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A.     195.597
                 Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.     699.199
Administrarea pieței angro    Societatea Comercială "Opcom" - S.A.            811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ: Tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată.


ANEXA Nr. 2

TARIFE MEDII ANUALE
de achiziție a energiei electrice de la producători și tariful pentru activitatea de administrare a pieței angro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        Tarife medii (lei/MWh)
                                       -----------------------
   Activitatea            Agentul economic            Perioada de aplicare:
                                        1 - 31 ianuarie 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea energiei electrice  Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.     1.103.464
                Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A.      195.597
                Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.     706.191
Administrarea pieței angro   Societatea Comercială "Opcom" - S.A.            840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ : Tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată.


ANEXA Nr. 3

TARIFE MEDII ANUALE
de achiziție a energiei electrice de la producători și tariful pentru activitatea de administrare a pieței angro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        Tarife medii (lei/MWh)
                                       -----------------------
   Activitatea            Agentul economic            Perioada de aplicare:
                                        1 - 28 februarie 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea energiei electrice   Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.    1.144.292
                 Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A.     195.597
                 Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.     713.253
Administrarea pieței angro    Societatea Comercială "Opcom" - S.A.            871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ: Tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată.


ANEXA Nr. 4

TARIFE MEDII ANUALE
de achiziție a energiei electrice de la producători și tariful pentru activitatea de administrare a pieței angro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        Tarife medii (lei/MWh)
                                       -----------------------
   Activitatea            Agentul economic            Perioada de aplicare:
                                  începând cu data de 1 martie 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea energiei electrice  Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.     1.186.631
                Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A.      195.597
                Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.     720.385
Administrarea pieței angro   Societatea Comercială "Opcom" - S.A.            902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ : Tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată.


Duminică, 19 ianuarie 2020, 13:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.