LEGE nr.621 din 7 noiembrie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 737/19 noi. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.282 din 22 iunie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 6 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:

"b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime și componentele importate necesare în vederea realizării producției proprii în zonă;"

2. La articolul I punctul 5, articolul 12 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care schimbarea destinației bunurilor se realizează fără îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul articol, beneficiarilor de facilități li se aplică prevederile legislației în vigoare privind importul și achitarea taxelor vamale, precum și a taxei pe valoarea adăugată."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 7 noiembrie 2001.
Nr. 621.


Vineri, 05 iunie 2020, 00:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.