ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.141 din 25 octombrie 2001
pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 691/31 oct. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Constituie acte de terorism:
a) infracțiunile de omor prevăzute în art. 174-176 din Codul penal, vătămare corporală și vătămare corporală gravă prevăzute în art. 181 și art. 182 din Codul penal, precum și lipsire de libertate în mod ilegal prevăzută în art. 189 din Codul penal:
b) infracțiunile prevăzute în art. 106-109 din Ordonanța Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian, republicată;
c) infracțiunile de distrugere prevăzute în art. 217 și art. 218 din Codul penal;
d) infracțiunile de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, nerespectare a regimului materialelor nucleare și a altor materii radioactive, precum și nerespectare a regimului materiilor explozive, prevăzute în art. 279, art. 2791 și art. 280 din Codul penal, atunci când sunt săvârșite în scopul tulburării grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panică.

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (1) maximul pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 5 ani, fără a se putea depăși maximul general.

(3) Tentativa se pedepsește.

(4) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Constituie acte de terorism și se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi faptele de a introduce sau răspândi în atmosferă, pe sol, în subsol sau în apă produse, substanțe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător, precum și amenințările cu bombe sau cu alte materii explozive, dacă acestea au ca scop tulburarea gravă a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panică.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunii prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Înțelegerea în vederea săvârșirii de acte de terorism se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 4. - Amenințarea unei persoane sau colectivități, prin orice mijloace, cu răspândirea sau folosirea de produse, substanțe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 5. - Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menținere a ordinii publice, prin corespondență, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanță, care privește răspândirea sau folosirea de produse, substanțe, materiale, microorganisme sau toxine dintre cele prevăzute la art. 4, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 6. - (1) Competența de a judeca în primă instanță infracțiunile prevăzute la art. 1 și 2 aparține tribunalului.

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 1 și 2 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

Art. 7. - Operatorii serviciilor de poștă și telecomunicații au obligația de a comunica, de îndată, ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației, la cererea scrisă a acestuia, informațiile necesare în vederea identificării persoanelor care au săvârșit infracțiunile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 8. - Nerespectarea de către operatorii de poștă și telecomunicații a obligației prevăzute la art. 7 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu

Ministru de interne,
Ioan Rus

București, 25 octombrie 2001.
Nr. 141.


Duminică, 25 octombrie 2020, 16:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.