LEGE nr.522 din 9 octombrie 2001
privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte
Textul actului publicat în M.Of. nr. 653/17 oct. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța Guvernului nr.74 din 27 august 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 9 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.417 din 30 august 1999.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 9 octombrie 2001.
Nr. 522.


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 06:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.