LEGE nr.483 din 25 septembrie 2001
pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în țară a specialiștilor tineri
Textul actului publicat în M.Of. nr. 614/28 sep. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța Guvernului nr.17 din 27 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în țară a specialiștilor tineri, emisă în temeiul art. 1 lit. J pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 din 29 ianuarie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 25 septembrie 2001.
Nr. 483.


Vineri, 24 ianuarie 2020, 18:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.