ORDONANȚĂ nr.30 din 16 august 2001
privind acceptarea amendamentelor la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A. 784(19) la Londra la 23 noiembrie 1995
Textul actului publicat în M.Of. nr. 511/28 aug. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr.80/1971, publicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 5 august 1971, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A. 784(19) la Londra la 23 noiembrie 1995, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Ion Șelaru,
secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

București, 16 august 2001.
Nr. 30.


ANEXÃ

AMENDAMENTE
la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A. 784(19) la Londra la 23 noiembrie 1995*)


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.