LEGE nr.456 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 410/25 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207 din 15 noiembrie 2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.594 din 22 noiembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul 3 al articolului 81 va avea următorul cuprins:

"Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum și în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 și 2 și art. 2671 alin. 1 și 2."

2. La articolul I punctul 2, alineatul 3 al articolului 861 va avea următorul cuprins:

"Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum și în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 și 2 și art. 2671 alin. 1 și 2. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi dispusă în cazul infracțiunii de furt calificat prevăzute la art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani."

3. La articolul I punctul 3, alineatul 3 al articolului 867 va avea următorul cuprins:

"Executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum și în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 și 2 și art. 2671 alin. 1 și 2. Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă în cazul infracțiunii de furt calificat prevăzute la art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani.'

4. La articolul I punctul 5, articolul 146 va avea următorul cuprins:

"Consecințe deosebit
de grave
Art. 146. - Prin consecințe deosebit de grave se înțelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre unitățile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice."

5. La articolul I punctul 7, alineatul 3 al articolului 209 va avea următorul cuprins:

"Furtul privind următoarele categorii de bunuri:

  1. țiței, produse petroliere, gazolină, condensat, etan lichid sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternă;
  2. componente ale sistemelor de irigații;
  3. componente ale rețelelor electrice;
  4. un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situații de urgență publică;
  5. un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenție la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene, ori în caz de dezastru;
  6. instalații de siguranță și dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian și componente ale acestora, precum și componente ale mijloacelor de transport aferente;
  7. bunuri prin însușirea cărora se pune în pericol siguranța traficului și a persoanelor pe drumurile publice;
  8. cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radiocomunicații, precum și componente de comunicații se pedepsește cu închisoare de la 4 la 18 ani."

6. La articolul II punctul 1, litera a) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:

"a) infracțiunile prevăzute de Codul penal la art. 174-177, art. 179, art. 189 alin. 3, art. 190, art. 197 alin. 3, art. 209 alin. 3 și 4, art. 211 alin. 2 și 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 2151 alin. 2, art. 218, art. 238, art. 252, art. 254, art. 255, art. 257, art. 266Ń270, art. 273Ń276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 2791, art. 298, art. 312 și art. 317, precum și infracțiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive;"

7. La articolul II punctul 2, litera d) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:

"d) infracțiunea de spălare a banilor, precum și infracțiunile privind traficul și consumul ilicit de droguri;"

8. La articolul II, punctele 3, 4, 5, 6 și 7 se abrogă.

9. După articolul II se introduc articolele II1 și II2 cu următorul cuprins:

"Art. II1. - Infracțiunile prevăzute la art. 209 alin. 3 din Codul penal se urmăresc și se judecă potrivit procedurii stabilite la art. 467-479 din Codul de procedură penală.

Art. II2. - Hotărârile pronunțate înainte de data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență sunt supuse căilor de atac ordinare prevăzute în această lege."

Art. II. - Codul penal și Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministerul Justiției este singurul autorizat să republice, să editeze și să publice în volum ediția oficială a Codului penal și a Codului de procedură penală.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 iulie 2001.
Nr. 456.


Luni, 26 octombrie 2020, 06:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.