LEGE nr.340 din 6 iulie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 378/11 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.294 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, literele b) și c) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

"b) organizează, prestează și finanțează, în condițiile legii, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă; aceleași servicii pot fi organizate, cu plată, și pentru alte persoane fizice sau juridice interesate;
c) orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă și mediază între acestea și angajatorii din țară, în vederea realizării echilibrului dintre cerere și ofertă pe piața internă a forței de muncă;"

2. La articolul I punctul 4, articolul 51 va avea următorul cuprins:

"Art. 51. - Realizarea atribuțiilor ce revin, potrivit legii, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și a programului anual de activitate prevăzut la art. 4 lit. j) este supusă controlului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin organele sale centrale de specialitate."

3. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"(2) Mandatul președintelui încetează la încheierea exercitării funcției de secretar de stat."

4. La articolul II punctul 2, alineatul (9) al articolului 140 va avea următorul cuprins:

"(9) Mandatul președintelui încetează la încheierea exercitării funcției de secretar de stat."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 14 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 6 iulie 2001.
Nr. 340.


Miercuri, 12 august 2020, 19:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.