LEGE nr.327 din 28 iunie 2001
pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 356/3 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată, până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv, a serviciilor efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, pentru care locul prestării este în România, și a importurilor de bunuri necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale, prevăzute în contractele nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Actualizarea anexei prin nominalizarea de noi contracte pentru importuri de bunuri și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, pentru care locul prestării este în România și care urmează să se efectueze până la sfârșitul anului 2001, se va face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - Importurile de bunuri și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, pentru care locul prestării este în România și pentru care s-a aprobat scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 1, se efectuează prin Regia Autonomă "Romtehnica" de sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

București, 28 iunie 2001.
Nr. 327.


ANEXĂ

C O N T R A C T E L E
pentru importul de servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate,
pentru care locul prestării este în România, necesare în vederea înzestrării
Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu derulare în anul 2001

Nr.
crt.
Numărul și obiectul contractului Valoarea
serviciilor
1. Contract nr. PMR96C025 pentru realizarea sistemului digital integrat de radiocomunicații mobile PHOENIX, încheiat cu firma Matra Nortel Communications Franța, constând în: servicii de proiectare a rețelei naționale, amenajări de amplasamente, instalări de echipamente, punere în funcțiune, asistență tehnică etc. 30.743.656 FRF


Marți, 14 iulie 2020, 20:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.