LEGE nr.276 din 4 iunie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism
Textul actului publicat în M.Of. nr. 301/7 iun. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.31 din 17 ianuarie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare pachetele de acțiuni de la societățile comerciale din turism la care statul este acționar majoritar, prevăzute în anexa nr. 1, precum și pachetele de acțiuni de la societățile comerciale din turism la care statul deține poziție de control, prevăzute în anexa nr. 2, se transferă de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului la Ministerul Turismului."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Ministerul Turismului, ca instituție publică implicată, va exercita toate competențele privind procesul de privatizare, precum și toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar în numele statului la aceste societăți comerciale."

3. La articolul 4 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"Reglementarea unor situații neprevăzute, apărute ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se va face prin hotărâri ale Guvernului."

4. La anexa nr. 1, după poziția 34 se introduc pozițiile 35-40 cu următorul cuprins:

------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Codul    Denumirea
crt.  fiscal   societatii        Localitatea    Judetul
------------------------------------------------------------------------------
 "35.  12372970  CIUCAS          Baile Tusnad   Harghita
 36.  7823411  SKI ALPIN        Sinaia      Prahova
 37.   57726  HEBE           Sangeorz-Bai   Bistrita-Nasaud
 38.  11940770  PARC TURISM       Craiova      Dolj
 39.  13416684  CARMEN SILVA 2000    Eforie-Sud    Constanta
 40.  13172024  SERA HORTICOLA      Mamaia      Constanta"
------------------------------------------------------------------------------

5. La anexa nr. 2, pozițiile 6 și 9 vor avea următorul cuprins:

------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Codul    Denumirea
crt.  fiscal   societatii        Localitatea   Judetul
------------------------------------------------------------------------------
 "6.  1127941  ROBINSON         Predeal      Brasov
 "....................................................................
  9.  11915378  OLIMPIC 2000       Jupiter      Constanta"
------------------------------------------------------------------------------

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 4 iunie 2001.
Nr. 276.


Miercuri, 14 aprilie 2021, 09:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.