ORDONANȚĂ nr.97 din 29 august 2000
pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 și la București la 9 august 2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 435/3 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. A pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Se ratifică Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundanțiilor, în valoare de 250 milioane EUR, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 și la București la 9 august 2000.

Art. 2. - (1) Implementarea Contractului de finanțare se va realiza de către coordonatorii de proiect, respectiv Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, pentru suma de 130 milioane EUR, din care 20 milioane EUR pentru unele autorități publice locale pentru reabilitări, consolidări și amenajări de infrastructură, și Ministerul Transporturilor, pentru suma de 120 milioane EUR.

(2) Ministerul Finanțelor, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu cei doi coordonatori de proiect, prin care le va delega întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea proiectului și în utilizarea sumelor din împrumut.

Art. 3. - Contribuția României la realizarea Proiectului (inclusiv taxele și impozitele datorate pe teritoriul României), în sumă de 130 milioane EUR, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului (inclusiv pentru autoritățile publice locale) și Ministerului Transporturilor, proporțional cu sumele acordate din împrumut.

Art. 4. - Rambursarea împrumutului, plata dobânzilor și orice alte costuri aferente împrumutului vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului (inclusiv pentru autoritățile publice locale) și Ministerului Transporturilor.

Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, de comun acord cu Banca Europeană de Investiții, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile de derulare a contractului de finanțare menționat la art. 1, amendamente la conținutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii și componente, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Banca Europeană de Investiții sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți.

(2) Guvernul României va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu

Ministru de stat,
președintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiară,
Mircea Ciumara

București, 29 august 2000.
Nr. 97.


Marți, 14 iulie 2020, 20:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.