ORDONANȚĂ nr.127 din 31 august 2000
pentru acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
Textul actului publicat în M.Of. nr. 433/2 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. A pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la care România a aderat prin Decretul nr.80/1979, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.1(XLV) la Londra la 20 noiembrie 1981, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.6(48) la Londra la 17 iunie 1983, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.11(55) la Londra la 21 aprilie 1988, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.12(56) la Londra la 28 octombrie 1988, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, cu privire la radiocomunicațiile în Sistemul mondial pentru caz de sinistru și siguranța navigației pe mare, adoptate prin Rezoluția nr. 1 a Conferinței guvernelor contractante la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare privind Sistemul mondial pentru caz de sinistru și siguranța navigației pe mare la Londra la 9 noiembrie 1988, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.13(57) la Londra la 11 aprilie 1989, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.19(58) la Londra la 25 mai 1990, prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.22(59) la Londra la 23 mai 1991, prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 9. - Se acceptă amendamentele la capitolul II-2 din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.24(60) la Londra la 10 aprilie 1992, prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 10. - Se acceptă amendamentele la capitolul II-1 din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.26(60) la Londra la 10 aprilie 1992, prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 11. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.27(61) la Londra la 11 decembrie 1992, prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 12. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.31(63) la Londra la 23 mai 1994, prevăzute în anexa nr. 12.

Art. 13. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.42(64) la Londra la 9 decembrie 1994, astfel cum a fost rectificată conform Raportului Comitetului Securității Maritime privind cea de-a șaizeci și noua sa sesiune - MSC.69/22 pct. 3.11 din 29 mai 1998, prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 14. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.46(65) la Londra la 16 mai 1995, prevăzute în anexa nr. 14.

Art. 15. - Se acceptă amendamentele la anexa Convenției internaționale din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate prin Rezoluția nr. 1 a Conferinței guvernelor contractante la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare la Londra la 29 noiembrie 1995, astfel cum au fost modificate prin corecțiile aduse prin Procesul-verbal de rectificare din 11 iunie 1998 pentru aceste amendamente și, respectiv, prin Al doilea proces-verbal de rectificare din 18 martie 1999 pentru aceste amendamente, prevăzute în anexa nr. 15.

Art. 16. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.47(66) la Londra la 4 iunie 1996, astfel cum au fost modificate prin corecțiile aduse prin Procesul-verbal de rectificare din 29 ianuarie 1999 pentru aceste amendamente, prevăzute în anexa nr. 16.

Art. 17. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.57(67) la Londra la 5 decembrie 1996, astfel cum au fost modificate prin corecțiile aduse prin Procesul-verbal de rectificare din 18 martie 1999 pentru aceste amendamente, prevăzute în anexa nr. 17.

Art. 18. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.65(68) la Londra la 4 iunie 1997, prevăzute în anexa nr. 18.

Art. 19. - Se acceptă amendamentele la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime - MSC.87(71) la Londra la 27 mai 1999, prevăzute în anexa nr. 19.

Art. 20. - Proprietarii și operatorii navelor maritime sub pavilion român sunt obligați să respecte prevederile cuprinse în amendamentele prevăzute la art. 1-19.

Art. 21. - Ministerul Transporturilor va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a amendamentelor prevăzute la art. 1-19.

Art. 22. - Anexele nr. 1-19*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat

București, 31 august 2000.
Nr. 127.

*) Anexele nr. 1-19 se publică ulterior.


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 16:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.