ORDONANȚĂ nr.30 din 25 august 1997
privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandumului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internațional
Textul actului publicat în M.Of. nr. 215/28 aug. 1997

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Se aprobă Aranjamentul stand-by, în valoare de 301,5 milioane DST, acordat României de Fondul Monetar Internațional la 22 aprilie 1997.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei de 301,5 milioane DST se acoperă de Banca Națională a României și se virează, pe măsura primirii tranșelor de credit, în contul Fondului Monetar Internațional deschis la Banca Națională a României.

Art. 3. - Rambursarea creditului prevăzut la art. 1, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente, precum și diferențele în lei rezultate din regularizări se suportă de Banca Națională a României.

Art. 4. - Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României, să introducă, de comun acord cu Fondul Monetar Internațional, amendamente la textul aranjamentului stand-by care privesc detaliile acestuia și nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Fondul Monetar Internațional.

Guvernul României va informa periodic Parlamentul în legătură cu aceste amendamente în cadrul Raportului privind datoria publică internă și externă a României.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu

Ministru de stat, ministrul reformei,
Ulm Spineanu

Ministru de stat, ministrul de externe,
Adrian Severin

București, 25 august 1997.
Nr. 30.


Marți, 14 iulie 2020, 18:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.