LEGE nr.67 din 27 aprilie 2000
pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 183/27 apr. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.273 din 22 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:

"21. Clădirile și terenurile instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar autorizate provizoriu sau acreditate."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 12 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

București, 27 aprilie 2000.
Nr. 67.


Miercuri, 14 aprilie 2021, 07:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.