LEGE nr.155 din 7 octombrie 1997
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară
Textul actului publicat în M.Of. nr. 271/9 oct. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29 din 9 iunie 1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.117 din 9 iunie 1997, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"Ordonanță de urgență privind atragerea de depozite de către Banca Națională a României"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Banca Națională a României, în cadrul politicii sale monetare și de credit, poate atrage depozite de la societățile bancare autorizate să funcționeze în România, inclusiv de la sucursalele băncilor străine."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
RADU BERCEANU

București, 7 octombrie 1997.
Nr. 155.


Vineri, 04 decembrie 2020, 21:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.