LEGE nr.186 din 12 noiembrie 1997
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.37/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut -- Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, etapa a II-a, dintre Romania și Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 314/17 noi. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.37 din 27 august 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.218 din 28 august 1997.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 12 noiembrie 1997.
Nr. 186.


Marți, 20 octombrie 2020, 23:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.