LEGE nr.109 din 16 iunie 1999
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 281/18 iun. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.103 din 27 august 1998 privind modificarea structurii normei didactice în invatamantul preuniversitar, emisă în temeiul art. 1 pct. 10 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.321 din 28 august 1998, cu urmatoarele modificari:

 1. Titlul ordonanței va avea urmatorul cuprins:
  "Ordonanța privind structura normei didactice în invatamantul preuniversitar"
 2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2. - Norma didactica de predare-invatare, de educatie, de instruire practica și de evaluare curenta a elevilor în clasa reprezinta numarul de ore corespunzatoare activitatilor prevazute la art. 1 lit. a) și se stabileste pentru profesorii din invatamantul preuniversitar secundar la 18 ore pe saptamana, cu exceptia situatiilor prevazute în Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, în care pot fi cuprinse:
  a) activitatile de predare-invatare pe clase sau/si pe grupe de 10-15 elevi;
  b) activitatile de predare-invatare realizate în echipe constituite din cate doua cadre didactice: 1-2 ore pe saptamana. In acest caz, normarea se face integral pentru fiecare cadru didactic din echipa. Activitatile desfasurate în echipe de cadre didactice pot fi organizate tinandu-se seama de conditiile concrete ale unitatii de invatamant și de optiunile cadrelor didactice, cu aprobarea consiliului profesoral;
  c) orele de consiliere și de orientare: 1-2 ore pe saptamana;
  d) activitati complementare de stimulare și sprijinire a performantelor scolare deosebite: 1-3 ore pe saptamana."
 3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3. - Norma didactica de predare-invatare, de educatie, de instruire practica și de evaluare curenta a elevilor în clasa reprezinta numarul de ore corespunzatoare activitatilor prevazute la art. 1 lit. a) și se stabileste pentru maistri-instructori din invatamantul preuniversitar la 24 de ore pe saptamana, cu exceptia situatiilor prevazute în Legea nr. 128/1997, în care pot fi cuprinse:
  a) activitati de predare-invatare și de instruire practica, pe clase și pe grupe de 10-15 elevi;
  b) activitati de predare-invatare realizate de catre echipe de cadre didactice, conform art. 2 lit. b);
  c) orele de consiliere și de orientare: 1-2 ore pe saptamana."
 4. Dupa articolul 3 se introduc articolele 3^1 și 3^2 cu urmatorul cuprins:
  "Art. 3^1 . - Norma didactica de invatare, de educatie și de evaluare curenta a copiilor cuprinsi în grupele din centrele de plasament reprezinta numarul de ore corespunzatoare activitatilor prevazute la art. 1 lit. a) și se stabileste pentru educatoare-educator, invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator și pedagog social la 25 de ore pe saptamana, în care pot fi incluse:
  a) activitati de invatare, de educatie și de evaluare curenta, cu o grupa de 10-15 copii;
  b) activitati de instruire practica, testari sociometrice, realizate de catre doua cadre didactice, cu o grupa de 10-15 copii: 2-3 ore pe saptamana;
  c) ore de consiliere și de orientare: 1-2 ore pe saptamana.
  Art. 3^2 . - Norma didactica pentru educatoare-educator, invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor și pedagog social din invatamantul special este de 20 de ore pe saptamana. Structura acesteia cuprinde activitatile prevazute la art. 2 lit. a)-c) sau, dupa caz, la art. 3 sau 3^1 ."
 5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Aplicarea noii structuri a normei didactice prevazute în prezenta ordonanța se realizeaza de catre unitatile de invatamant preuniversitar, incepand cu anul scolar 1998/1999.
  (2) Aplicarea prezentei ordonanțe nu poate conduce la modificarea cuantumului de ore din care se constituie norma didactica, inclusiv exceptiile, în conformitate cu Legea nr. 128/1997."

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILĂ


Luni, 21 septembrie 2020, 22:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.