HOTĂRÂRE nr.400 din 9 iunie 1995
privind incasarea tarifelor de transport in traficul international de calatori pe caile ferate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 131/29 iun. 1995

HOTARIRE Nr. 400 din 9 iunie 1995 privind incasarea tarifelor de transport in traficul international de calatori pe caile ferate

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 29 iunie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Incasarea de la persoane rezidente si nerezidente de catre Regia Autonoma " Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" a tarifelor de transport in traficul international de calatori pe caile ferate, se poate efectua, la optiunea acestora, in lei sau in valuta, la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil in ziua emiterii legitimatiei de calatorie , indiferent de scopul calatoriei.

ART. 2
In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotariri in Monitorul Oficial al Romaniei, Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane " va emite instructiuni privind metodologia de aplicare si de respectare a dispozitiilor prezentei hotariri.

ART. 3
Prezenta hotarire intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pe aceeasi data, orice alte prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea .
PRIM - MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministrul transporturilor, Aurel Novac Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu -------------------


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.