ORDIN nr.139 din 18 aprilie 1995
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatea de exploatare și intretinere a transportoarelor cu banda
Textul actului publicat în M.Of. nr. 98/22 mai. 1995

ORDIN Nr. 139 din 18 aprilie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatea de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 22 mai 1995 Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, numit in baza Decretului nr.223/1992 pentru numirea Guvernului Romaniei, avind in vedere:
- Legea nr. 5/1965 cu privire la protectia muncii, modificata prin Decretul nr.48/1969;
- Hotarirea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
- Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 100 din 8 august 1994, emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

ART. 2
Normele prevazute la art. 1 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei.
Incepind cu aceeasi data se abroga normele departamentale de protectia muncii care se refera la activitatea de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

ART. 3
Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda sint obligatorii pentru toate activitatile cu acest profil si se difuzeaza celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii.
Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu ----------------


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.