LEGE nr.90 din 1 noiembrie 1995
privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenta penala in materie de abordaj și alte evenimente de navigatie, semnata la Bruxelles la 10 mai 1952
Textul actului publicat în M.Of. nr. 255/8 noi. 1995

LEGE Nr. 90 din 1 noiembrie 1995 privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenta penala in materie de abordaj si alte evenimente de navigatie, semnata la Bruxelles la 10 mai 1952

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 8 noiembrie 1995 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Romania adera la Conventia internationala pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenta penala in materie de abordaj si alte evenimente de navigatie, semnata la Bruxelles la 10 mai 1952.

ART. 2
Romania, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 din conventie, isi rezerva dreptul de urmarire a infractiunilor comise in marea sa teritoriala.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 septembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 octombrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI VALER SUIAN CONVENTIA INTERNATIONALA pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenta penala in materie de abordaj si alte evenimente de navigatie*) (Bruxelles, 10 mai 1952) *) Traducere.

ART. 1
In caz de abordaj sau de orice alt eveniment de navigatie interesind o nava maritima si care este de natura sa angajeze raspunderea penala sau disciplinara a comandantului sau a oricarei alte persoane in serviciul navei, nici o urmarire nu va putea fi intentata decit in fata autoritatilor judiciare sau administrative ale statului al carui pavilion il purta nava in momentul abordajului sau al evenimentului de navigatie.

ART. 2
In cazul prevazut la articolul precedent, nici o sechestrare sau retinere a navei nu va putea fi ordonata, chiar pentru masuri de instructie, de catre alte autoritati decit cele al caror pavilion il purta nava.

ART. 3
Nici o dispozitie a prezentei conventii nu se opune ca un stat, in caz de abordaj sau alt eveniment de navigatie, sa recunoasca propriilor sale autoritati dreptul de a lua toate masurile referitoare la certificatele de competenta si licentele pe care el le-a acordat sau de a-i urmari pe cetatenii sai pentru infractiuni comise in timpul cind ei erau la bordul unei nave abordind pavilionul unui alt stat.

ART. 4
Prezenta conventie nu se aplica abordajelor sau altor evenimente de navigatie intervenite in porturi si rade, precum si in apele interioare.
In afara de aceasta, inaltele parti contractante pot, in momentul semnarii, depunerii ratificarilor sau o data cu aderarea lor la conventie, sa-si rezerve dreptul de urmarire a infractiunilor comise in propriile lor ape teritoriale.

ART. 5
Inaltele parti contractante se angajeaza sa supuna arbitrajului toate diferendele dintre state ce ar putea rezulta din interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, fara prejudicierea, totodata, a obligatiilor inaltelor parti contractante care au convenit sa supuna diferendele lor Curtii Internationale de Justitie.

ART. 6
Prezenta conventie este deschisa semnarii de catre statele reprezentate la cea de-a noua Conferinta diplomatica de drept maritim. Procesul-verbal de semnare va fi intocmit prin grija Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei.

ART. 7
Prezenta conventie va fi ratificata si instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, care va notifica depunerile tuturor statelor semnatare si care au aderat.

ART. 8
a) Prezenta conventie va intra in vigoare intre primele doua state care o vor ratifica, la 6 luni dupa data depunerii celui de-al doilea instrument de ratificare.
b) Pentru fiecare stat semnatar care ratifica conventia dupa cea de-a doua depunere, aceasta va intra in vigoare la 6 luni dupa data depunerii instrumentului propriu de ratificare.

ART. 9
Oricare stat nereprezentat la cea de-a noua Conferinta diplomatica de drept maritim va putea adera la prezenta conventie.
Aderarile vor fi notificate Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei, care va informa despre aceasta, pe cale diplomatica, toate statele semnatare si care au aderat.
Conventia va intra in vigoare, pentru statul care a aderat, la 6 luni dupa data primirii acestei notificari, insa nu inainte de data intrarii sale in vigoare, astfel cum este prevazuta in art. 8 paragraful a).

ART. 10
Inaltele parti contractante vor putea, la expirarea termenului de 3 ani ce urmeaza intrarii in vigoare, pentru acestea, a conventiei, sa ceara convocarea unei conferinte insarcinate sa decida asupra tuturor propunerilor vizind revizuirea conventiei.
Oricare inalta parte contractanta care va dori sa utilizeze aceasta posibilitate va informa Guvernul belgian, care isi asuma sarcina sa convoace aceasta conferinta in termen de 6 luni.

ART. 11
Fiecare dintre inaltele parti contractante va avea dreptul sa denunte prezenta conventie, in ceea ce o priveste, in orice moment dupa intrarea ei in vigoare. Totodata, aceasta denuntare nu va avea efect decit dupa un an de la data primirii notificarii de catre Guvernul belgian, care va informa despre aceasta celelalte parti contractante, pe cale diplomatica.

ART. 12
a) Oricare inalta parte contractanta poate, in momentul ratificarii, aderarii sau in orice moment ulterior, sa notifice in scris Guvernului belgian ca prezenta conventie se aplica teritoriilor sau anumitor teritorii pentru care asigura relatiile internationale. Conventia va fi aplicabila respectivelor teritorii dupa 6 luni de la data primirii acestei notificari de catre Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, insa nu inainte de data intrarii in vigoare a prezentei conventii cit priveste aceasta inalta parte contractanta.
b) Oricare inalta parte contractanta, care a efectuat o declaratie conform paragrafului a) al acestui articol, va putea, in orice moment, sa informeze Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei ca teritoriului respectiv inceteaza sa i se aplice conventia. Aceasta denuntare va avea efect dupa termenul de un an prevazut la art. 11.
c) Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei va comunica, pe cale diplomatica , tuturor statelor semnatare si care au aderat, orice notificare primita in baza prezentului articol.
-------------


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.