HOTĂRÂRE nr.842 din 25 noiembrie 1994
pentru aducerea la indeplinire a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru infiintarea unui birou de schimburi romano-americane in domeniile invatamantului și stiintei, incheiat la Bucuresti la 30 iulie 1992
Textul actului publicat în M.Of. nr. 342/9 dec. 1994

HOTARIREA nr. 842 din 25 noiembrie 1994 pentru aducerea la indeplinire a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru infiintarea unui birou de schimburi romano-americane in domeniile invatamintului si stiintei, incheiat la Bucuresti la 30 iulie 1992

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 9 decembrie 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
(1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finantarea actiunilor care revin partii romane din Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru infiintarea unui birou de schimburi romano-americane in domeniile invatamintului si stiintei se asigura prin Ministerul Afacerilor Externe.
(2) Pentru anul 1994, se aproba bugetul de cheltuieli al biroului in suma de
210.000.000 lei, conform anexei.
(3) Incepind cu anul 1995, Ministerul Afacerilor Externe va cuprinde anual in bugetul sau sumele necesare acoperirii cheltuielilor ce revin partii romane, iar dupa aprobarea legii bugetului de stat va supune aprobarii Guvernului bugetul biroului pe anul respectiv.

ART. 2
Spatiile de locuit si dotarile aferente necesare cazarii bursierilor americani in conditiile prevazute in acordul mentionat la art. 1 se asigura de catre Ministerul Invatamintului.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Melescanu Ministrul invatamintului, Liviu Maior Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ANEXA 1 BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 1994 al Biroului de schimburi romano-americane in domeniile invatamintului si stiintei Capitolul 51.1. Comisia Fulbright - mii lei -----------TOTAL CHELTUIELI 210.000 din care:

I. Cheltuieli curente 210.000

A. Cheltuieli de personal 154.000 - deplasari, detasari, transferari*) 154.000

B. Cheltuieli materiale 56.000 - cheltuieli de intretinere 49.000 - incalzit 1.500 - iluminat 2.000 - apa, canal, salubritate 500 - posta, telefon 10.000 - rechizite - materiale de curatenie - alte materiale si prestari servicii 35.000 - reparatii curente 4.000 - alte cheltuieli 3.000 *) Se includ urmatoarele cheltuieli:
- alocatiile lunare in lei ale bursierilor americani care se stabilesc de catre Ministerul Invatamintului, in conditiile prevazute in acord, prin asimilare cu profesorii sau lectorii universitatii, dupa caz;
- deplasarile in tara ale bursierilor americani pe distanta cuprinsa intre Bucuresti si localitatea de desfasurare a activitatii, precum si deplasarile interne legate de indeplinirea programului;
- costul transportului international pentru bursierii romani care se deplaseaza in S.U.A., potrivit programului.
--------------


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 17:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.