HOTĂRÂRE nr.740 din 24 decembrie 1993
privind spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din fondul locativ de stat detinute, cu titlu de chirias, de catre instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea și notariatele de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 315/30 dec. 1993

HOTARIRE Nr. 740 din 24 decembrie 1993 privind spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta din fondul locativ de stat detinute, cu titlu de chirias, de catre instantele judecatoresti, parchetele de pe linga acestea si notariatele de stat

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993 Guvernul Romaniei hotaraste:
ARTICOL UNIC Spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta detinute, cu titlu de chirias, de catre instantele judecatoresti, parchetele de pe linga acestea si notariatele de stat se excepteaza de la prevederile Hotaririi Guvernului nr.
1228 din 21 noiembrie 1990 si ale hotaririi Guvernului nr. 85 din 4 februarie 1991.
Pentru spatiile prevazute la alin. 1, tarifele de inchiriere se stabilesc de consiliile locale in limita cheltuielilor de administrare, intretinere si reparatii aferente imobilelor respective.
Dispozitiile prezentei hotariri se aplica si contractelor de inchiriere in derulare, incepind cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei hotariri.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
----------------Ministrul justitiei, Petre Ninosu Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca ---------------


Marți, 20 octombrie 2020, 23:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.