HOTĂRÂRE nr.711 din 15 decembrie 1993
pentru aprobarea Acordului privind colaborarea in domeniile stiintei, invatamantului, culturii, informatiilor, sanatatii, sportului și turismului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Belarus
Textul actului publicat în M.Of. nr. 17/21 ian. 1994

HOTARIRE Nr. 711 din 15 decembrie 1993 pentru aprobarea Acordului privind colaborarea in domeniile stiintei, invatamintului, culturii, informatiilor, sanatatii, sportului si turismului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Belarus

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 17 din 21 ianuarie 1994 Guvernul Romaniei hotaraste:
ARTICOL UNIC Se aproba Acordul privind colaborarea in domeniile stiintei, invatamintului, culturii, informatiilor, sanatatii, sportului si turismului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Belarus, semnat la Bucuresti la 7 mai 1993.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
-----------------Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Melescanu ACORD privind colaborarea in domeniile stiintei, invatamintului, culturii, informatiilor, sanatatii, sportului si turismului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Belarus Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Belarus denumite in continuare parti, avind in vedere transformarile democratice fundamentale care au loc in Romania si Republica Belarus, precum si pe continentul european, considerind ca acestea sint de natura sa contribuie la dezvoltarea, pe o baza durabila, a unei cooperari ample intre tarile lor, decise sa aplice prevederile Actului final de la Helsinki al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa, dorind sa dezvolte si sa aprofundeze colaborarea in domeniile stiintei, invatamintului, culturii, informatiilor, sanatatii, sportului si turismului in conformitate cu principiile si normele generale ale dreptului international, in intentia de a contribui pe aceasta cale la apropierea popoarelor celor doua tari si la o mai buna cunoastere reciproca, au convenit sa incheie prezentul acord privind urmatoarele:

ART. 1
Partile vor dezvolta colaborarea in domeniile stiintei, invatamintului, culturii, informatiilor, sanatatii, sportului si turismului, vor promova schimburile de materiale si documentatie in aceste sfere si vor facilita contactele directe intre institutii si persoane.

ART. 2
Partile vor favoriza colaborarea in domeniul stiintei si tehnologiei, prin:
a) stabilirea si realizarea de programe, studii si alte forme de activitate comuna in diferite ramuri ale stiintei si tehnologiei;
b) vizite reciproce si schimburi de specialisti, profesori si cercetatori stiintifici din institute de invatamint superior;
c) schimburi de publicatii, de documentatie stiintifica, precum si de rezultate ale cercetarii stiintifice comune.
Partile vor incuraja colaborarea directa intre academii si alte institute de cercetare stiintifica, ministerele si departamentele de resort din tarile lor.

ART. 3
Partile vor contribui la colaborarea si la schimbul de experienta in domeniul invatamintului si educatiei, prin:
a) schimb de profesori si alti specialisti, pentru a preda cursuri si a realiza cercetari stiintifice;
b) dezvoltarea colaborarii directe intre institutii de invatamint la toate nivelurile;
c) acordarea, pe masura posibilitatilor fiecarei parti, de locuri si burse cetatenilor celeilalte parti pentru studii universitare, specializare postuniversitara si doctorat, stabilite de comun acord;
d) sprijinirea studierii limbii si literaturii celeilalte parti in institutiile lor de invatamint prin: infiintarea de catedre (lectorate) de profil, trimiterea de lectori, trimiterea de carti si publicatii de specialitate, participarea reciproca la cursuri de vara organizate de catre fiecare parte;
e) schimburi de studenti si elevi;
f) actiuni comune, inclusiv prin oferirea de materiale documentare si infiintarea de comisii bilaterale in scopul prezentarii obiective a istoriei, geografiei si a proceselor dezvoltarii economico-sociale a fiecarei tari in manualele scolare si cursurile universitare din cealalta parte.

ART. 4
Partile recunosc certificatele, diplomele, titlurile si gradele academice acordate ca urmare a pregatirii, perfectionarii specialistilor lor in institutiile de invatamint si in institutiile de cercetare stiintifica ale celeilalte parti.

ART. 5
Partile vor incuraja incheierea de intelegeri separate privind recunoasterea reciproca a diplomelor si titlurilor acordate de institutiile de invatamint din cele doua tari.

ART. 6
Partile vor incuraja si sprijini cunoasterea reciproca a valorilor culturii si artei popoarelor lor, prin:
a) schimb de ansambluri artistice si de interpreti, atit profesionisti cit si de amatori;
b) organizarea de manifestari culturale si artistice: expozitii de arta, prezentari de filme, participare la festivaluri, simpozioane de pe teritoriul celeilalte parti;
c) incurajarea colaborarii intre biblioteci, muzee, teatre si alte institutii culturale in domeniul schimbului de publicatii de cultura si arta, filme, carti, periodice, propuneri de repertorii pentru institutii teatrale si muzicale;
d) favorizarea schimburilor pe linie de scriitori, oameni de cultura si arta , specialisti;
e) incurajarea traducerii si publicarii in tarile lor a unor lucrari literare si stiintifice reprezentative de autori din cealalta tara;
f) participarea reciproca a unor personalitati din domeniile stiintei, invatamintului, culturii si artelor din cealalta tara la conferinte, festivaluri sau alte manifestari organizate pe teritoriul lor;
g) stimularea colaborarii intre institutiile din domeniul conservarii si valorificarii patrimoniului cultural ale celor doua tari.

ART. 7
Partile vor dezvolta colaborarea activa a reprezentantilor si delegatiilor lor in cadrul UNESCO si al altor organizatii si forumuri internationale din domeniile stiintei, invatamintului, culturii si informatiilor.

ART. 8
Partile vor contribui la colaborarea, sub cele mai diverse forme intre arhive, muzee si biblioteci, facilitind accesul oamenilor de stiinta si cercetatorilor la fondurile institutiilor respective.
Aceasta colaborare se va realiza pe baza de reciprocitate si in conformitate cu legislatia in vigoare in fiecare tara.

ART. 9
Partile vor incuraja colaborarea sub diferite forme intre uniunile de creatie ale oamenilor de cultura si arta, in baza unor intelegeri directe convenite intre ele.

ART. 10
Partile vor contribui la colaborarea in domeniul informatiilor (mass-media), prin:
a) schimb de publicatii periodice, programe de radio si de televiziune;
b) trimiterea si acreditarea de ziaristi din presa periodica, radio si televiziune, in scopul unei mai profunde cunoasteri a dezvoltarii economico-sociale si culturale a ambelor tari;
c) incurajarea colaborarii intre agentiile de presa si organizatiile profesionale ale ziaristilor din cele doua tari;
d) legaturi reciproce intre edituri, inclusiv din sfera difuzarii si comercializarii de carte si de alte productii editoriale.

ART. 11
Partile vor sprijini colaborarea intre institutiile cinematografice din tarile lor, inclusiv prin incurajarea incheierii unor intelegeri directe intre acestea.

ART. 12
Partile vor incuraja organizarea de manisfestari comune pe linie de tineret.

ART. 13
Partile vor sprijini dezvoltarea colaborarii in domeniul culturii fizice si sportului; activitatile lor, programele comune si conditiile vor fi stabilite prin intelegeri intre organismele imputernicite corespunzatoare din fiecare tara.

ART. 14
Partile vor extinde schimburile in domeniul turismului cultural, pe baze necomerciale.

ART. 15
Partile se angajeaza sa ia masurile necesare vizind asigurarea platii drepturilor de autor si a onorariilor oamenilor de cultura si arta, ziaristilor, precum si transferul sumelor cuvenite, conform prevederilor contractelor incheiate si normelor internationale in materie.

ART. 16
Partile vor incuraja si sprijini stabilirea de schimburi si colaborarea directa intre ministerele sanatatii si alte institutii de sanatate din cele doua tari.

ART. 17
Pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentului acord, partile vor incheia programe periodice interguvernamentale de colaborare pe anumite perioade in care se vor conveni formele de cooperare, modalitatile de executie si de finantare a acestora.
In acest scop, partile vor desemna reprezentanti ai ministerelor si institutiilor, care participa la aplicarea acordului, care se vor reuni periodic intro comisie mixta, alternativ la Bucuresti si Minsk.

ART. 18
Prevederile prezentului acord nu exclud posibilitatea stabilirii unei colaborari bilaterale si in alte sectoare care corespund obiectivului si scopurilor prezentului acord.

ART. 19
Prezentul acord va intra in vigoare la data informarii reciproce, pe canale diplomatice, asupra indeplinirii de catre parti a procedurilor interne necesare aprobarii lui.

ART. 20
Acordul este valabil pe o perioada de 5 ani. Valabilitatea sa va fi prelungita in mod automat, prin tacita reconditiune, pe noi perioade de cite 5 ani, daca nici una dintre parti nu informeaza in scris cealalta parte, pe canale diplomatice, despre intentia de a-l denunta. In acest caz, acordul isi inceteaza valabilitatea dupa 6 luni de la data respectivei informari.
In cazul denuntarii prezentului acord, orice program de schimburi, intelegere sau proiect convenit in baza sa si care nu a fost realizat isi pastreaza valabilitatea in toata perioada pentru care a fost convenit.
Incheiat la Bucuresti, la 7 mai 1993, in doua exemplare originale, in limbile romana si belarusa, ambele texte avind valoare egala.
Pentru Guvernul Romaniei, Pentru Guvernul Republicii Belarus, Mihail Golu Jaugen K. Vaitovich ---------------


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.