HOTĂRÂRE nr.593 din 2 noiembrie 1993
privind masuri pentru asigurarea politiei instantelor judecatoresti și a parchetelor, a pazei sediilor acestora, precum și a protectiei magistratilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 269/22 noi. 1993

HOTARIREA Nr. 593 din 2 noiembrie 1993 privind masuri pentru asigurarea politiei instantelor judecatoresti si a parchetelor, a pazei sediilor acestora, precum si a protectiei magistratilor

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 269 din 22 noiembrie 1993 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Instantele judecatoresti si parchetele dispun, in mod gratuit, de personalul de politie pus in serviciul lor de Ministerul de Interne.
Personalul de politie prevazut la alin. 1 este subordonat, potrivit legii, conducerii instantelor judecatoresti si, respectiv, a parchetelor.

ART. 2
Paza sediilor instantelor judecatoresti si ale parchetelor se asigura, in mod gratuit, de catre trupele de jandarmi.

ART. 3
In cazul in care viata, integritatea corporala sau avutul magistratilor ori al membrilor familiilor lor sint supuse unor amenintari, conducatorii instantelor judecatoresti sau ai parchetelor in care functioneaza acestia vor solicita acordarea protectiei de catre politia competenta teritorial, care este obligata sa ia masurile necesare acordarii acesteia.

ART. 4
Ministerul de Interne este obligat sa asigure, potrivit legii, aducerea la indeplinire a prevederilor art. 1, 2 si 3.

ART. 5
Modalitatea de asigurare a politiei instantelor judecatoresti si a parchetelor, a pazei sediilor acestora, precum si a protectiei magistratilor si a familiilor lor se stabileste prin protocol incheiat intre Ministerul Justitiei si Ministerul de Interne.
Politia Curtii Supreme de Justitie, paza sediului acesteia, precum si protectia membrilor sai se realizeaza potrivit prevederilor art. 1 - 4, protocolul incheindu-se intre Curtea Suprema de Justitie si Ministerul de Interne.

ART. 6
In scopul realizarii prevederilor prezentei hotariri, efectivele Ministerului de Interne se suplimenteaza cu 8.005 pesturi, din care 50 ofiteri si
1.400 subofiteri pentru Inspectoratul General al Politiei si 216 ofiteri,
1.283 subofiteri si 5.056 militari in termen pentru Comandamentul Trupelor de Jandarmi.
Repartizarea pe unitati a posturilor de ofiteri, subofiteri si militari in termen prevazute la alin. 1 se face prin ordin al ministrului de interne.
Ministerul de Interne va asigura folosirea personalului prevazut la alin. 1 in scopul aratat la art. 1 - 3.

ART. 7
Cheltuielile determinate de punerea in aplicare a prezentei hotariri pe anul 1993, in suma de 839,0 milioane lei, vor fi suportate din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
Ministerul Finantelor va introduce modificarile corespunzatoare in bugetul Ministerului de Interne pe anul 1993.

ART. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotariri, Hotarirea Guvernului nr. 1019/1990 privind aprobarea infiintarii unor posturi de paza si ordine cu efective de politie la sediile instantelor judecatoresti si al Ministerului Justitiei se abroga.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------p. Ministrul justitiei, Lucian Stingu, secretar de stat Ministru de interne, George Ioan Danescu Presedintele Curtii Supreme de Justitie, Valeriu Bogdanescu Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu --------------------------


Miercuri, 16 iunie 2021, 14:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.