ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.96 din 16 august 2002
privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.96 din 16 august 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.16/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 477/2002
Încadrare: act normativ
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 631/26 aug. 2002 text
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (abrogat prin H.G. nr.714/2008)
Aprobată cu modificări: L. nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
modifică art.1 alin. (3), art.3 alin. (3); introduce alin. (11) la art.1
Modificată: O.U.G. nr.70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
modifică titlul, art.1 alin. (11), art.1 alin. (2), art.3, art.4, art.6 alin. (1) si (3)
dispune republicarea
  L. nr.426/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
aprobă O. U. G. nr. 70/2003.
  H.G. nr.1.052/2004 pentru actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, și pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 (abrogat prin H.G. nr.714/2008)
actualizeaza limita prevazuta în art. 1;
  H.G. nr.882/2005 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 (abrogat prin H.G. nr.714/2008)
- actualizeaza limita prevazuta la art. 1
  H.G. nr.1.284/2006 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
- actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație prev. la art. 1 alin. (1)
  O.U.G. nr.95/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
- modifică titlul, art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2); introduce alin. (4) și (5) la art. 1; înlocuiește sintagma " clasele I - IV " cu sintagma "clasele I - VIII "
  L. nr.32/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 95/2008; modifică titlul; înlocuiește, în titlu și în cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "clasele I-IV" cu sintagma "clasele I-VIII", sintagma "din învățământul de stat" cu sintagma "din învățământul de stat și privat", sintagma "din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore" cu sintagma "din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore"
  L. nr.6/2012 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
- modifică art. 1 alin. (3) și (4), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1) și (3); introduce alin. (21) la art. 1; abrogă art. 3 alin. (3)
dispune republicarea
  O.G. nr.9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
- modifică titlul, art. 1 alin. (2), art. 1 alin. (21); introduce alin. (12) și (22) la art. 1; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat" cu sintagma "pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat"
  O.U.G. nr.67/2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
- modifică art. 1 alin. (4), art. 4 alin. (2)
  L. nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
- modifică art. 1 alin. (4); introduce alin. (23) la art. 1, alin. (11) la art. 4 și alin. (2) la art. 5
dispune republicarea
Abrogată: O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
- la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 2


Luni, 08 martie 2021, 21:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.