ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.43 din 23 mai 2007
privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.43 din 23 mai 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.247/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 719/2007
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 28.06.2007
Publicare: M.Of. nr. 435/28 iun. 2007
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea (abrogata prin O.U.G. nr.44/2007)
- abrogă cap. I cu excepția art. 1 lit. a), cap. II cu art. 3-4, cap. IV-VI cu art. 22- 49, cap. VI1 cu art. 492, cap. VII și VIII cu art. 50-54, anexele nr. 1, 2, 8-12, 121, 122 și 13
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.247/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
- modifică titlul, art. 1 alin. (4) lit. b) și f), art. 2 alin. (1) pct. 6 partea introductivă, art. 2 alin. (1) pct. 12, 15 și 24, art. 2 alin. (1) pct. 26, art. 6 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2) partea introductivă și lit. d), e) și j), alin. (3) lit. a) pct. 6, 7 și 9 și lit. e), alin. (4), alin. (5) lit. d) și e), alin. (7) partea introductivă și alin. (10), art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 13 alin. (2) lit. c) pct. 1-3 și pct. 4-6, alin. (4)-(6), art. 15 alin. (2), art. 16, art. 17 alin. (5), art. 18 alin. (1), (2) și (6), art. 18 alin. (8) lit. g), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) și (2), art. 26, titlul cap. III, art. 27 alin. (2) și (3), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (5) lit. b), art. 32, art. 33 alin. (1), (5) și (6), art. 34 alin. (3), (5) și (9), art. 36 alin. (2) partea introductivă, art. 37 alin. (1) și (3), art. 38 alin. (3) lit. g) și alin. (4), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (4) partea introductivă, art. 47 alin. (3), art. 48 alin. (6), art. 50 alin. (3), art. 63 alin. (1) și (3), art. 69 alin. (2) și (3), art. 70, art. 72 alin. (1)-(5), art. 74, anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B și 4; introduce alin. (5) la art. 5, alin. (5) la art. 6, pct. 8 la art. 11 alin. (7) lit. a), lit. d)-i) la art. 11 alin. (7), lit. e) la art. 11 alin. (8), art. 121 la cap. II, după titlul secț. a 2-a, pct. 31 la art. 13 alin. (2) lit. c), alin. (6) la art. 17, alin. (4) la art. 46; abrogă art. 2 alin. (1) pct. 25, art. 9 alin. (5), art. 11 alin. (7) lit. a) partea introductivă, art. 11 alin. (7) lit. b), art. 21 alin. (2) și (3), art. 28, art. 29 alin. (2) lit. c) pct. 6, art. 37 alin. (10), art. 42 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.5/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 6 lit. a) si b), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (4), art. 6 alin. (4), art. 11 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (3) lit. g), art. 11 alin. (4) si (6), art. 11 alin. (7) pct. 8, art. 11 alin. (7) lit. c), art. 13 alin. (2) lit. c) pct. 3, art. 13 alin. (4)-(6), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (5) si (6), art. 18 alin. (5) si (6), art. 18 alin. (8) lit. g), art. 20 alin. (3), art. 29 alin. (1) si (7), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), (3) si (8), art. 34 alin. (6), art. 45, art. 48 alin. (6), art. 69 alin. (3), art. 70 alin. (1) pct. 3, anexa nr. 2, anexa nr. 4; modifică si înlocuieste anexele nr. 3 si nr. 3B; introduce lit. g) la art. 1 alin. (3), pct. 28 si 29 la art. 2 alin. (1), alin. (11) la art. 4, lit. j1) la art. 11 alin. (2), lit. k) la art. 11 alin. (3), sectiunea a 12-a cu art. 421-426, după art. 42; abrogă art. 2 alin. (1) pct. 17, art. 11 alin. (3) lit. c) si d), art. 31 alin. (7); în tot cuprinsul O.U.G. nr. 43/2007 termenul „comunitar” se înlocuiește cu sintagma „(a/al/ai/ale) Uniunii Europene”, iar sintagma „la nivel comunitar” se înlocuiește cu sintagma „la nivelul Uniunii Europene”
dispune republicarea


Vineri, 05 iunie 2020, 13:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.