ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 12 aprilie 2010
privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.34 din 12 aprilie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.168/2010 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 359/2010
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 13.04.2010
Publicare: M.Of. nr. 234/13 apr. 2010
Functie activa:
Modifică: L. nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
- modifică art. 20 alin. (7), art. 55 pct. 1 lit. a), art. 55 pct. 3 lit. a); introduce alin. (3) la art. 36, lit. c) la art. 55 pct. 2, lit. f) și g) la art. 55 pct. 3, art. 581
  O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
- modifică art. 4813 alin. (1), art. 4814 alin. (4), art. 62 alin. (2) și (3); introduce alin. (5) la art. 4813, lit. g) la art. 572, alin. (11) la art. 574, alin. (11) la art. 62; abrogă art. 62 alin. (4)
  L. nr.92/2007 Legea serviciilor de transport public local
- modifică art. 45 alin. (8); introduce art. 461
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.168/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
- modifică art. I pct. 4, 6, și 7, art. II pct. 1, 2, 4, 5, 6 și 7, art. III pct. 1 și 2, art. IV, art. V; introduce pct. 9 la art. I, 4 pct. noi înaintea pct. 1 al art. II, pct. 11-13, 61 și 8 la art. II, art. VI
Modificată: L. nr.278/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art. 3 lit. f), art. 9 lit. c) și c1), art. 121 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 47 alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 55 alin. (2), art. 56 alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 75 alin. (1), art. 76 alin. (1), art. 83 alin. (1), art. 84, art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 98 alin. (1), art. 99, art. 113 alin. (1), art. 114, art. 124, art. 158 alin. (2) lit. a) și b), art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (11), art. 213 alin. (1) lit. n), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1), art. 255 alin. (1), art. 2561, art. 2562, art. 2563alin. (1) - (3), art. 257 alin. (1), art. 263 alin. (4), (5) și (7), art. 280 alin. (1), art. 283 alin. (11) și alin. (4), art. 285 alin. (3), art. 286 alin. (1) și alin. (2), art. 287 alin. (1), art. 2877 alin. (1), art. 28710 alin. (1) lit. b), art. 28711, art. 28712 alin. (2) lit. a) - c), art. 28716 alin. (1), art. 290 alin. (1), art. 291, art. 296, art. 2961 alin. (3); introduce alin. (11) la art. 15, alin. (3) la art. 260, art. 2751, lit. f) la art. 2961 alin. (1); abrogă art. 255 alin. (11) - (13), art. 286 alin. (11), art. 2873, art. 2878, art. 2879, art. 28718


Sâmbătă, 15 august 2020, 09:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.