ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.111 din 8 decembrie 2010
privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.111 din 8 decembrie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.132/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 81/2011
În vigoare: Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
Publicare: M.Of. nr. 830/10 dec. 2010
Temei legal:
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
  H.G. nr.567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat (abrogat prin H.G. nr.681/2011)
  O.U.G. nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
  O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
  L. nr.399/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
  L. nr.7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
  O.G. nr.24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu
  L. nr.206/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.132/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- modifică art. 2 alin. (5) lit. k), m), r) și t), art. 8 alin. (3), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (2) lit. a), art. 26 alin. (1) și (2), art. 27 și art. 29 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- modifică art. 2 alin. (1) lit. a), art. 2 alin. (2) și (3), art. 2 alin. (5) lit. n), art. 3 alin. (2) partea introductivă, art. 5, art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1) și (4), art. 9 alin. (5) și (6), art. 11, art. 13 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (1) partea introductivă, art. 16 alin. (2) partea introductivă, art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (1) partea introductivă, art. 17 alin. (2) și (3), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (4), art. 26 alin. (1), art. 30 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 2, alin. (6) la art. 3, alin. (2) la art. 12, lit. c) la art. 16 alin. (1), lit. k) la art. 16 alin. (2), lit. d) la art. 17 alin. (1), art. 31-38; abrogă art. 2 alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (3); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", denumirea "direcții teritoriale" cu denumirea "agenții teritoriale"
dispune republicarea
  L. nr.166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 124/2011 și modifică art. 2 alin. (2), (3) și (5) lit. h), m) și n), art. 7, art. 9, art. 16 alin. (1) partea introductivă, art. 16 alin. (2) partea introductivă și lit. i), art. 17 alin. (2), art. 21 alin. (1)-(3), art. 22, art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33 alin. (1) și (2), art. 36 alin. (1) lit. f), art. 37 alin. (1) lit. j), art. 38; introduce alin. (2)-(4) la art. 12, alin. (11) la art. 33, art. 39; abrogă art. 10, art. 21 alin. (5)
dispune republicarea
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 26 alin. (4)
dispune republicarea
  L. nr.126/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului
- modifică art. 16 alin. (3), art. 24
  L. nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- la 1 iulie 2016, modifică art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1) și alin. (4) lit. b), art. 9 alin. (1) și (4), art. 16 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2) lit. i), art. 16 alin. (3) lit. c), art. 21 alin. (1) și (3), art. 22, art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1), art. 25 alin. (2) lit. a), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2); introduce alin. (2) și (3) la art. 11, alin. (5) la art. 12, alin. (5) la art. 32; abrogă art. 2 alin. (11), (3) și (7), art. 6, art. 12 alin. (2)-(4), art. 16 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (2) lit. k), art. 17 alin. (1) lit. d), art. 30, art. 36 alin. (1) lit. f), art. 37 alin. (1) lit. j), art. 38 și 39
dispune republicarea
  O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 26 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017)
  O.U.G. nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
- introduce alin. (4) și (5) la art. 7
  O.U.G. nr.55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- modifică art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (2) și art. 17 alin. (1) lit. a); introduce alin. (11) la art. 15 și art. 371 Observații: Prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2017.
  O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (2), art. 5, art. 9 alin. (4); introduce alin. (21) la art. 2 (începând cu drepturile lunii ianuarie 2018)
  L. nr.16/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
odata cu:
O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O.U.G. nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 21 și art. 23 alin. (2)
  O.U.G. nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- modifică art. 2 alin. (1), art. 3 si art. 13 alin. (1) lit. d)
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- introduce lit. x) la art. 2 alin. (5)


Luni, 01 martie 2021, 02:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.