ORDONANȚĂ nr.45 din 28 august 1997
privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane -- TAROM" -- S.A
Descriptori | Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.45 din 28 august 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.136/1998 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 285/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 223/29 aug. 1997 text
Rectificare: M.Of. nr. 104/6 mar. 1998 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.321/1990 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania de Transporturi Aeriene Romane TAROM" - S.A.
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 104/6 mar. 1998 text
Aprobată cu modificări: L. nr.136/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
Modificată: O.G. nr.98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
modifică art.2, art.3, art.6, art.7 alin.(1) și (3), art.9 alin.(2), art.11, art.20 alin.(5); înlocuiește anexa; abrogă art.8, art.9 alin.(1), art.10 alin.(1), art.12-14, art.16-17, art.20 alin.(6) și (7), art.21 alin.(1)
  O.U.G. nr.173/2001 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM" S.A. prin conversia în acțiuni a creanțelor unor unități de aviație civilă
modifică patrimoniul
  L. nr.316/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
modifică art.2 alin.(2), art.3, art.6, art.7 alin.(3)
  L. nr.323/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM" S.A. prin conversia în acțiuni a creanțelor unor unități de aviație civilă
modifică patrimoniul
  O.G. nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.37/2008)
- abrogă art. 15 alin.(1)
  L. nr.59/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A
- modifică art. 3; abrogă art. 11
dispune republicarea
  O.G. nr.34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale ”Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.
- introduce art.211
  O.U.G. nr.36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania naționala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
- introduce alin. (2) și (3) la art. 4


Sâmbătă, 06 iunie 2020, 05:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.